Categorieën
NEWSFEED Tips & Tools

Wat wordt ‘The Next Big Thing’?

Ha ha, die vraag krijg ik regelmatig. Even in mijn ‘glazenbol’ kijken, want wie als trenddeskundige werkt, moet volgens velen wel over zo’n bol beschikken. 

En NEE, ook een glazenbol kan het coronavirus niet voorspellen. Daarom noem ik het coronavirus ook een stoorzender (meer hierover in mijn boeken en blogpost).

En die ‘The Next Big Thing’ dan? Wie kan die voorspellen? 

Dat kun je helemaal zelf. Veelal is het voldoende om met een aantal bestaande trends te werken, trends waar je veel vertrouwen in hebt. Zo durf ik wel te voorspellen dat ‘the next big thing’ die je zoekt, daar altijd tussen zit. 

Ja het klopt, je kan beter niet te lang blijven hangen bij verouderde trends en doe vooral mee met nieuwe trends (als die gelegenheid zich voordoet). Maar verdeel je aandacht hoofdzakelijk over meerdere bestaande trends. Trends die hun potentie reeds laten zien, want alleen deze zijn instaat om die ‘NEXT Big Thing’ te helpen creëren. 

Trends hoef je niet te voorspellen, ze zijn er al!

Het effect van trends is dankzij de wetmatigheid in het proces te analyseren. 

Beste lezer, wie denkt dat een trendwatcher de toekomst kan voorspellen of trends maakt door ze te benoemen, kan nu maar beter niet verder lezen. Inderdaad veel trendwatchers doen alsof ze beschikken over een glazenbol en voorspellen de trends voor het komende seizoen. Maar op het moment dat een trendwatcher een trend benoemd is de trend al lang geen toekomst meer, het is alleen nog wachten op de algemene doorbraak. 

Ieder proces welke een wetmatigheid kent, zal zich met een grote zekerheid herhalen volgens een vast patroon. Wie het proces in trends doorziet en de wetmatigheid herkent, weet welk effect trends wanneer op ons dagelijks leven uitoefenen. Dit patroon is meetbaar en de resultaten tonen een betrouwbare afspiegeling van wat er al is, maar geeft ook een goede indicatie van wat ons nog staat te gebeuren.

Systeemveranderingen spelen zich af voor onze ogen, maar we ‘zien’ de verschuiving meestal niet. 

Nieuwe trendy systemen worden wel tijdig herkent, maar zelden op tijd erkent. Terwijl we heel goed weten dat elke systeemverandering verloopt volgens dezelfde cyclus. Zien we eerst een onhandig en onrendable nieuw systeem de kop op steken. Alleen een kleine groep pakt enthousiast de uitdaging aan en brengt het nieuwe systeem naar een volgende fase. Na de ontwikkelingsfase komt de testfase, waarbij de kern van het nieuwe systeem op buitenstaanders wordt getest. Iets verderop in de cyclus komt het omslagpunt en daarna stijgt de maatschappelijke interesse exponentieel. Vervolgens worden we overspoelt met nieuwe varianten en toepassingen. Die periode kenmerkt zich door een kritiekloos optimisme en grenzeloze eurofie. Pas daarna komt er oog voor de nadelen en worden de gevolgen voor de langere termijn belangrijk. Uiteindelijk worden de overspannen verwachtingen doorzien, keert de realiteit terug en wordt het systeem geoptimaliseerd. Wat overblijft voegen we toe aan onze eigen culturele beleving.

Veranderingen als gevolg van trends zijn onvermijdelijk.

Om te overleven is het belangrijk dat bedrijven en organisaties het proces in trends beter doorzien. Trends volgen is een keuze, trends gebruiken ook. Doe je dat niet dan bepalen anderen voor jou hoe de toekomst van jouw bedrijf of organisatie er straks uitziet. 

‘The next big thing’ creëer je zelf.
Trends voor Winnaars’ – © 2020 Fons Maenhoudt

Categorieën
NEWSFEED Wake Up

Plastic is Energie

Hier word ik blij van. Kunststoffen recycleren tot aardolie of direct omzetten in electriciteit. Plasticfolie is ontstaan uit aardolie, het bedrijf Renasci maakt er opnieuw diesel, kerosine of nafta van.

Waarom plastic recycleren tot tweederangs kunststoffen als we het proces ook kunnen omkeren. 

We vergeten te snel dat kunststoffen worden gemaakt van aardolie. Kunststof terug omzetten tot brandstof voor energie is ook een vorm van recyleren. Voorlopig verbruiken we nog héél veel aardolie om direct energie op te wekken. 

Eerst de aardolie gebruiken als plastic en daarna recycleren tot diesel, keronsine, nafta of om electriciteit mee op te wekken. Zo krijgt ons plasticafval een echte nieuwe bestemming.

Het bedrijf Renasci uit Oostende wil niet-recycleerbare plastic folie omzetten in aardolie

‘Trends voor Winnaars’ – © 2020 Fons Maenhoudt

Categorieën
NEWSFEED Tips & Tools

Hypes in coronatijd, belangrijk of niet?

Wanneer we naar de corronacrisis kijken, kunnen we ons afvragen wat zijn mogelijke blijvers en wat zijn tijdelijke hypes?

Investering in een hype kan erg aantrekkelijk lijken, maar kan er ook voor zorgen dat je juist financieel nog sneller leeg loopt. Hypes hebben immers de eigenschap héél snel de kop op te steken, maar even zo snel weer te verdwijnen (Denk daarbij maar aan de wereldwijde WC-papier hype tijdens de eerste dagen van de coronacrisis.). Investeringen kunnen dan dikwijls niet tijdig worden terugverdient.

Wanneer kies je voor een hype?

Hypes zijn enkel interessant voor bedrijven die al over alle ‘integredienten’ beschikken, zonder dat ze daar veel extra inspanningen voor hoeven te doen (lees investeringen voor nodig zijn).

Voorbeelden : 
  • Sticker bedrijven met een eigen webshop konden direct na het uitbreken van de coronacrisis eenvoudig en snel posters, tape en stickers met prints voor de anderhalve meter economie (1m5 afstand) aanbieden. 
  • Voor transparante zeilen en plexi verwerkende bedrijven was het net zo, ook zij konden met een paar kleine ingrepen direct deze nieuwe ‘tijdelijke’ markt van kuchschermen voorzien, zonder dat daar belangrijke investeringen voor nodig waren. 
  • Heb je een bedrijf in karton verpakking of die marketing displays maakt. Dan is het maar een kleine stap om kartonnen wegwerp kuchschermen te maken. Al dan niet met een logoprint of boodschap. 
  • Voor een zelfstandig constructiebedrijf is het maar een kleine stap om preventieschermen, kuchframes en desinfectiezuilen op maat te leveren. 
  • Heb je een leegstaand winkelpand, begin dan alleen een pop-up store met bijvoorbeeld mondkapjes en desinfectiezuilen als je reeds voor de coronacrisis beschikte over de juiste inkoopkanalen. Hou de voorraad laag en maak goede afspraken met leveranciers over een snelle opbouw of afbouw van vervolgleveringen/voorraad. 

Van een hype moet je gebruikmaken als het kan, maar investeren in een hype is voor de meeste bedrijven zonde van de inspanning en het geld. Een hype is niet blijvend en verdwijnt altijd plots. Wie groot investeert in een hype, blijft bijna altijd achter met de gemaakte kosten, zonder vooruitzicht op een normale terugverdientijd.

‘Trends voor Winnaars’ – © 2020 Fons Maenhoudt

Categorieën
NEWSFEED Tips & Tools

Het verschil tussen besparen en overleven

Besparen in crisistijd

De coronacrisis raakt ons allen, maar de ene meer dan de ander. Wees creatief, snoei in de kosten en bespaar maximaal, het zijn de gebruikelijke methodes in crisistijd. Maar overleef je bedrijf daarmee in coronatijd?

Overleven in Coronatijd

De creatieve acties zijn uitgeput en de gebruikelijke kaasschaafmethode leveren onvoldoende op, wat nu? 

Wat kun je nog meer doen om te overleven? 

Snoeien in de kosten en besparen waar het kan, is voor velen de enige kans om te overleven. De coronacrisis mag dan een ramp zijn, maak de economische pijn niet groter maar kleiner. Niks is onverstandiger dan zomaar te snoeien. Want snoeien is een vak, iedere tuinman weet wie verkeerd snoeit krijgt geen bloemen, maar veel scheuten of in het ergste geval een dode plant. 

Geld en tijd om nieuwe markten te zoeken/ontwikkelen is er voor velen niet

Denk erom ondernemen is ook een vak. Trends zijn voor een ondernemer, wat de knoppen zijn voor een tuinman. Richt uw aandacht op de bestaande trends, want nieuwe trends zorgen niet direct voor omzet.

Voorbeeld: Bestaande trends als wellness en een fysieke beleving zullen door de coronacrisis zeker niet verdwijnen. In tegendeel gezondheid en hygiëne hebben nu alle aandacht. Voor velen is de verre vakantie uitgesteld, maar een wellness reis kan ons ook die beleving bezorgen die we zoeken. En daar kunnen nagelstylisten, kappers, zonnecentra, sauna’s, sportscholen, eventbranche, horeca en restaurants van gebruik maken door samen te werken en zo hun aanbod uit te breiden met maximale beleving voor hun klanten. Denk bijvoorbeeld aan een georganiseerde wellness reis door eigen stad of land, waarbij de klant kan kiezen uit verschillende thema’s.  

De winnaars van morgen, zijn de trend gebruikers van gisteren.

Gebruik bestaande trends om gericht te snoeien. Zo kun je straks weer bloeien zodra het kan.

Laat je niet misleiden door charlatans. Het volgen, negeren of ontkennen van trends is inderdaad niet altijd even verstandig. Bestaande trends vertalen naar … (een nieuwe tijd) al evenmin. Maar wie dacht dat bestaande trends na de coronacrisis waardeloos zijn, laat veel kansen liggen. 

Gebruik het proces in trends om op de juiste wijze te handelen ook in deze onzekere coronatijd.

‘Trends voor Winnaars’ – © 2020 Fons Maenhoudt

Categorieën
NEWSFEED Tips & Tools

Zonder wetmatigheid geen toekomst

Onze hoop (of angst) dat de wereld door de coronacrisis definitief zal veranderen, hangt meer af van de ontwikkeld van het virus, dan van wat we wenselijk vinden.

  • Wordt er op korte termijn een medicijn of een vacin gevonden tegen het coronavirus, dan kunnen we spreken van een tijdelijke verstoring (stoorzender*). Niet alle aangerichte schade is herstelbaar, maar onderschat de menselijke veerkracht niet. Uiteindelijk zal onze maatschappij zich grotendeels herstellen volgens het oude patroon.
  • Wat als het virus zich niet laat bedwingen en voor langere tijd in een agressieve(re) vorm onder ons blijft? Dan kunnen we spreken van een creatieve distructor. Eén enkele innovatie (of creatieve distructor) is voldoende om ruimte te maken voor een maatschappelijk revolutie (of nieuwe Macro Trend). 

* Wat een stoorzender betekent voor de toekomst van actuele trends hebben we al eerder besproken in deze blog.

Wanneer we een beeld schetsen van de toekomst na de corona, ontstaat al snel de neiging om de eigen dromen of angsten voorrang te geven en deze te projecteren op de toekomst. Dit maakt ons blind voor de werkelijke veranderingen, want geen enkele projectie zal de werkelijkheid straks benaderen. 

Hoe die nieuwe toekomst (Macro trend) eruit zal zien, dat zullen we pas weten nadat het ons is overkomen. Laten we geen plaatjes (van nu) projecteren op de toekomst, maar beter leren kijken naar de wetmatigheid in het proces van verandering (trends), dan ontdekken we vanzelf de route(s) die belangrijk genoeg zijn voor ons om gezond en wel uit deze crisis te komen. 

‘Trends voor Winnaars’ –  © 2020 Fons Maenhoudt

Categorieën
NEWSFEED Tips & Tools

Trends gebruiken is net voetbal

Trends zijn belangrijk,
trendwatchers veel minder nodig!

Trendwatchers worden tegenwoordig in veel media omschreven als kwakzalvers of charlatans (misschien zijn sommigen dat ook wel) maar dat maakt trends niet minder belangrijk. 

Vroeger was het simpel, je wachte tot trendwatchers de nieuwste trends hadden geïdentificeerd. Trendwatchers zagen en analyseerden de nieuwste trends voor het volgende seizoen en legden die aan ons voor via mooie inspirerende plaatjes over de toekomst van morgen. Het raadsel was opgelost en je hoefde vervolgens die trends alleen nog te vertalen naar … 

In 2020 zijn we veel te traag als we wachten tot trendwatchers hun nieuwe trends hebben gespot. Onze tijd is een mysterie door zijn stoorzenders en is niet op te lossen met het verzamelen van trendoverzichten. Een mysterie los je op met inzicht in het proces van trends die klanten en producten verbind. Welke trends belangrijk zijn en hoe ze die verbinding tot stand brengen bepaalt de uiteindelijke productcommunicatie van nu. We moeten zelf meer vooruitkijken en minder vertrouwen op de overdaad aan trendvoorspellingen van trendwatchers.

Een winstgevend bedrijf speelt waar de bal is, een gezond bedrijf speelt waar de bal straks zal zijn.

‘Trends voor Winnaars’ van Fons Maenhoudt

 © 2020 Fons Maenhoudt

Categorieën
NEWSFEED Tips & Tools

Post-corona tijdperk

Hoe trendsvaardig ben je in het Post-corona tijdperk?

Op een inhaalslag hoeven veel bedrijven niet te rekenen, compenseren voor het niet consumeren tijdens de coronatijd wordt een lastig verhaal. 

Zelfs al gaan we straks weer met veel enthousiasme naar het restaurant, kroeg of op vakantie, we kunnen niet nog veel meer eten of drinken. We kunnen maar één steak per keer eten en niet in 10 hotelbedden gelijktijdig overnachten. Het inhaaleffect zal beperkt blijven voor de meeste ondernemers/bedrijven. 

Het coronaverlies proberen te compenseren is verspilling van tijd. Besteed liever energie aan toekomstbestendige aanpassingen. Tijdelijke maatregelen zijn goed voor de zichtbaarheid en het vertrouwen, maar zijn onvoldoende om een postitieve toekomstverwachting waar te maken. Zorg voor meer wendbaarheid naar de toekomst, zorg voor coronabestendige producten in uw toekomstige productprotfolio. Inscourcing en reshoring kan ervoor zorgen dat je de gevolgen van een crisis in de toekomst beter zelf kunt beheersen. 

Iedere stoorzender (coronavirus) is anders, en dus ook de crisis en de verschuivende verhoudingen die eruit volgen. Welke trends worden groter of kleiner? En welke nieuwkomers maken een kans?

Een stoorzender verstoort dan wel het effect van trends, maar het procesverloop wordt er nauwelijks door aangetast, hoogstens vertraagd of versneld. Dankzij de wetmatigheid in het proces in trends kunnen we de ontwikkeling die belangrijk zijn voor een nieuwe stabiele situatie vooraf schetsen, meten en opzoeken.

Hoe meer trendvaardig een organisatie is, hoe crisis bestendiger die wordt. 

De drieluik over ‘Trends’ van Fons Maenhoudt bevat alle nodige informatie om een stoorzender, zoals de coronacrisis, te overwinnen. 

Categorieën
NEWSFEED Tips & Tools

Iedere stoorzender zorgt voor een schokgolf in de maatschappij

Het lijkt misschien gek, maar stoorzenders kunnen we niet voorkomen, nog voorspellen. 

Onzekerheid verdwijnt waar men inzicht krijgt

Dat is wat de wetmatigheid in het proces in trends doet. Om een stoorzender te overleven is het belangrijk dat bedrijven en organisaties het proces in trends doorzien.

Trends volgen is een keuze, trends gebruiken ook

Doe je dat niet dan bepalen anderen voor jou hoe de toekomst van jouw bedrijf of organisatie er straks uitziet. Hoe trendsvaardiger men is hoe beter men de uitdagingen van nu, met oplossingen voor morgen, de toekomst veilig kan stellen. 

Als je weet dat het proces in trends goed te volgen is, kun je je erop voorbereiden.

Niet alleen bij nieuwe producten zijn trends belangrijk, ook voor bestaande producten zijn trends nog steeds bruikbaar.

Verspil geen onnodige energie

Wees selectief: Om trends te kunnen gebruiken ter ondersteuning van je toekomst, is het belangrijk om te weten wat (nog) werkt.

Het zelf willen realiseren van vernieuwing kan moeilijk zijn. Niet iedereen is gemaakt om grenzen te verleggen. Toch heeft iedereen zijn plaats in het proces van trends. Het resultaat van dit proces verloopt een vast patroon die zich steeds weer herhaald, in welke sector je dit ook onderzoekt. 

In een snel veranderende samenleving worden de trends van gisteren al vlug overbodig, terwijl de wetmatigheid in het proces in trends overal toepasbaar blijft. 

Weten Wat Werkt?

Categorieën
NEWSFEED Tips & Tools

Moeten we de coronacrisis als een hype benaderen?

Het effect van een Hype

Stoorzenders groeien veelal snel uit tot een hype (kortstondige extreem hoge maatschappelijke interesse) en bij een negatieve trend (als coronacrisis) kunnen ze veel angst, paniek en schade veroorzaken. 

Bedrijven of personen die een hype of rage gebruiken, mogen dan wel veel bekendheid bereiken op korte termijn, trendy worden ze er zelden van op lange termijn. Hypes uit het verleden laat zien dat voornamelijk de gematigde (bestaande) trends het succes op lange termijn bepalen.

Meten is weten

De beste manier om de coronacrisis te lijf te gaan is eerst de trends goed in kaart te brengen die vooraf aan de stoorzender voor jou business belangrijk waren (dat kan heel snel dankzij de trendmining methode). Het eerste wat we daarna willen weten is: Wat is de toekomst van die trends voor en na de verstoring (de coronacrisis). Dit kunnen we bepalen met behulp van de meetpunten uit het proces in trends. Zo kom je er snel achter waar tijd- en budgetbesparing zinvol zijn. En welke nieuwe ideeën kansrijk zijn.  

Op zoek naar nieuwe wegen die werken? 

Het boek ‘Trends voor Winnaars’ zal je helpen om een nieuwe trendy formule samen te stellen, te realiseren en te behouden. 

Categorieën
Effect NEWSFEED Wake Up

Het tijdperk van instant gratification wankelt

Trends kunnen zorgen dat mensen elkaar omarmen en ondersteunen om hoopvol samen te werken richting een gewenste toekomst. 

Met supersnelle feedback lussen en de ’trial en error’ methode overgewaaid uit Silicon Valley zijn we de afgelopen jaren steeds maar korter en korter op de bal gaan spelen. En dat voelde goed, want het reduceerde ons gevoel van onzekerheid. Alleen de korte termijn resultaten waren nog belangrijk. Instant gratification werd zowat de norm voor alles. Gevolg: We leerden steeds minder goed omgaan met ‘dode tijd’ (vertraging in processen) en hadden nog nauwelijks oog voor de meerwaarde van feedforward regellussen (Feedforward systemen zijn vooral geschikt voor situaties waar men schade wilt voorkomen).

Inzicht, visie en langere termijn denken, eigenschappen die voornamelijk toebehoren aan feedforward processen werden afgedaan als veroudert en achterhaalt. 

Het tij lijkt te keren, willen we verstoringen als de coronacrisis overleven dan zijn feedback en de ’trial en error’ methode minder geschikt dan feedforward.

Het proces in trends is het feedforeward regelsysteem die ons de (uit)weg toont naar morgen.

De drieluik van Fons Maenhoudt over ‘Trends’ vertelt u alles over het gebruik van het feedforward regelsysteem trends.

Alleen al door deze boeken te lezen zult u worden geïnspireerd.