Categorieën
NEWSFEED Tips & Tools

Hoe overleef ik met mijn bedrijf de coronacrisis?

Door een stoorzender worden de kaarten opnieuw geschut. Hoe relevant zijn bestaande trends straks nog en hoe groot is de kans op nieuwkomers? 

Niemand kan een stoorzender als het coronavirus voorspellen. Maar het proces in trends kan ons behulpzaam zijn om het effect van deze stoorzender te minimaliseren zodat we de draad snel weer kunnen oppakken. 

Vaak genoeg komt men achteraf tot de conclusie dat de impact van sommige trends op de toekomst over- of onderschat werd. Enkel door de trend life-time goed in kaart te brengen, plus rekening te houden met mogelijke stoorzenders tijdens het doorlopen van de verschillende stappen in de trendcirkel, kan een betrouwbaar beeld worden gevormd. Pas dan kan de informatie omgezet worden in een gedegen visie die bruikbare proporties aanneemt. 

Houdbaarheid van trends

De volgende informatie is nodig om de houdbaarheid van een trend te bepalen. Zonder bijhorende informatie heb je weinig aan een trendopsomming, tenzij je een trenddeskundige bent en deze zelf weet te bepalen. 

  • Trendsoort – Macro, Mini of Micro trend
  • De actieve trendgroep bij het waarnemen – Is de trend waargenomen bij de volgers, watchers, setters of laatkomers (+ datum van waarneming)?
  • De trendtemperatuur van de sector – Wat is de gemiddelde levenscyclus van trends uit het verleden binnen deze sector?
  • De trendhartslag – Praten we hier over een trend dicht bij de producent of dicht bij de consument?
  • Gevaar van ‘bekende’ stoorzenders – Wat zou de verdere levenscyclus van de besproken trend kunnen doen afwijken van de verwachtingen?

Misvatting: Lineaire extrapolaties van ontwikkelingen uit het verleden zijn indicators voor de toekomst.

Boekhouders, wiskundigen en spreadsheet-specialisten worden dikwijls verleid tot het lineair extrapoleren van het verleden. Door middel van prachtige cijfers en grafieken vormen ze een denkbeeldige toekomst. Maar cijfers en ontwikkelingen die geëxtrapoleerd worden naar de toekomst schetsen een perspectief zonder rekening te houden met fysieke grenzen, maatschappelijke veranderingen, nieuwe technologieën, of natuurverschijnselen die plots als stoorzender kunnen optreden (zoals nu recent is gebeurt door de coronavirus). Een gedegen toekomstperspectief kan alleen worden bepaald door trendinzicht, want trends laten zich niet vatten in lineaire extrapolaties uit het verleden. 

(Uit het boek ‘Trends in Toekomst’ – 2009)

Hoe overleef je product of bedrijf een stoorzender ? 

Vind zelf de oplossing die voor jou het best werkt.

De drieluik van Fons Maenhoudt over ‘Trends’ brengt inzicht en visie om stoorzenders als de coronacrisis te overwinnen. 

Deze boeken kunnen uw toekomst positief beïnvloeden. 
Categorieën
NEWSFEED Tips & Tools

De coronacrisis bezorgt iedereen hoofdbrekers

Iedereen komt in aanraking met de gevolgen van de coronacrisis en niemand ontkomt aan twijfels over zekerheden in de toekomst. 

Hoe weet je dat de gekozen acties goed zijn?

Het gevaar is dat dromen of angsten worden projecteerd op de toekomst. Antwoorden en oplossingen zijn er wel, maar die kunnen we nog niet ervaren en dat versterkt de onzekerheid.

Hoe kun je ervoor zorgen dat je toch helder blijft denken?

Niemand heeft een glazenbol, maar het proces die zich voor onze ogen ontwikkeld kunnen we wel waarnemen. Wie dit proces in trends doorziet twijfelt minder, het proces kent immers een wetmatigheid die zich steeds weer herhaald (en dat is meetbaar).

Waar haal je de inspiratie vandaan om de problemen op te lossen?

Een stoorzender als de coronacrisis mag dan wel alle bestaande trends in vraag stellen, het proces in trends blijft je wel de antwoorden geven die je zoekt. 

Vind zelf de oplossing die voor jou het best werkt in het boek Trends voor Winnaars behorende tot de drieluik  (Trends, Trendwatching, Wat Werkt).

Categorieën
NEWSFEED Tips & Tools

Wat te doen met minder aantrekkelijke trends?

Vaak worden trends gezien als een positieve ontwikkeling, maar ook een negatieve ontwikkeling kan een trend zijn. Ook minder aantrekkelijke trends voldoen aan de wetmatigheid van het proces in trends en ontwikkelen zich volgens een vast patroon. 

“Negatieve” trends vroegtijdig (h)erkennen kan dus een positief punt zijn van trends gebruiken. Tenslotte wie de “negatieve” toekomst erkent, kan acties ondernemen in het nu om die minder aantrekkelijke toekomst om te buigen naar een meer wenselijke situatie.

NIET DE TRENDS MAAR HET PROCES IN TRENDS TELT

Trends worden gezien als een tijdelijk verschijnsel, maar achter het opvallenste deel zit een veel langer lopend proces. Fons Maenhoudt ontwikkelde een 7 stappen model om dit proces volledig te doorzien en ontdekte daarbij de wetmatigheid in dit dynamisch proces.

De wetmatigheid maakt het proces in trends sector onafhankelijk en het effect van trends op jouw resultaten meetbaar. 

Dankzij het 7 stappen model kan iedereen nu bewust aan het proces in trends deelnemen of gebruiken. Deze ontwikkeling is bijzonder en uniek, omdat het proces in trends antwoord biedt op de meest urgente vraag van onze tijd. Hoe kom ik er achter Wat nog Werkt (voor mij).

De 7 stappen van het trendmodel - © Fons Maenhoudt

Categorieën
NEWSFEED Wake Up

Het is niet toevallig dat de coronacrisis nu komt

Waarheid is een realiteit die geen relegie nodig heeft, die zelden opvalt, maar er altijd is en waar je niet omheen kan. 

Het zijn bepaalde wetmatigheden en tendenzen die het leven op deze planeet bepalen. Als we daar te ver van afwijken, omdat we het proces in trends niet willen erkennen, begaan we vergissingen en maken we fouten. Het is niet toevallig dat een coronavirus alles verstoord. Als je kijkt naar onze globalisering, hoe alles wordt vermarkt, hoe we eindeloos reizen en goederen over en weer slepen over deze planeet, dan is de logische consequentie dat daar een keer een einde aan komt. Dan is het wachten op een geschikte stoorzenders om ruimte te maken voor correcties, een natuurwet.

Een stoorzender heeft onmiddelijk veel impact, de vraag is hoeveel van die correcties zullen blijvend zijn? Ook al zijn de voordelen legio, toch zullen hebzucht, luxe en egoïsme na verloop van tijd de kop weer opsteken, het is dan wachten op de volgende stoorzender voor een nieuwe correctie. We maken continu dezelfde fouten. 

Niet de stoorzenders, maar wel de wetmatigheid in het proces in trends is meetbaar.