Categorieën
NEWSFEED Tips & Tools

Hoe overleef ik met mijn bedrijf de coronacrisis?

Door een stoorzender worden de kaarten opnieuw geschut. Hoe relevant zijn bestaande trends straks nog en hoe groot is de kans op nieuwkomers? 

Niemand kan een stoorzender als het coronavirus voorspellen. Maar het proces in trends kan ons behulpzaam zijn om het effect van deze stoorzender te minimaliseren zodat we de draad snel weer kunnen oppakken. 

Vaak genoeg komt men achteraf tot de conclusie dat de impact van sommige trends op de toekomst over- of onderschat werd. Enkel door de trend life-time goed in kaart te brengen, plus rekening te houden met mogelijke stoorzenders tijdens het doorlopen van de verschillende stappen in de trendcirkel, kan een betrouwbaar beeld worden gevormd. Pas dan kan de informatie omgezet worden in een gedegen visie die bruikbare proporties aanneemt. 

Houdbaarheid van trends

De volgende informatie is nodig om de houdbaarheid van een trend te bepalen. Zonder bijhorende informatie heb je weinig aan een trendopsomming, tenzij je een trenddeskundige bent en deze zelf weet te bepalen. 

 • Trendsoort – Macro, Mini of Micro trend
 • De actieve trendgroep bij het waarnemen – Is de trend waargenomen bij de volgers, watchers, setters of laatkomers (+ datum van waarneming)?
 • De trendtemperatuur van de sector – Wat is de gemiddelde levenscyclus van trends uit het verleden binnen deze sector?
 • De trendhartslag – Praten we hier over een trend dicht bij de producent of dicht bij de consument?
 • Gevaar van ‘bekende’ stoorzenders – Wat zou de verdere levenscyclus van de besproken trend kunnen doen afwijken van de verwachtingen?

Misvatting: Lineaire extrapolaties van ontwikkelingen uit het verleden zijn indicators voor de toekomst.

Boekhouders, wiskundigen en spreadsheet-specialisten worden dikwijls verleid tot het lineair extrapoleren van het verleden. Door middel van prachtige cijfers en grafieken vormen ze een denkbeeldige toekomst. Maar cijfers en ontwikkelingen die geëxtrapoleerd worden naar de toekomst schetsen een perspectief zonder rekening te houden met fysieke grenzen, maatschappelijke veranderingen, nieuwe technologieën, of natuurverschijnselen die plots als stoorzender kunnen optreden (zoals nu recent is gebeurt door de coronavirus). Een gedegen toekomstperspectief kan alleen worden bepaald door trendinzicht, want trends laten zich niet vatten in lineaire extrapolaties uit het verleden. 

(Uit het boek ‘Trends in Toekomst’ – 2009)

Hoe overleef je product of bedrijf een stoorzender ? 

Vind zelf de oplossing die voor jou het best werkt.

De drieluik van Fons Maenhoudt over ‘Trends’ brengt inzicht en visie om stoorzenders als de coronacrisis te overwinnen. 

Deze boeken kunnen uw toekomst positief beïnvloeden. 
Categorieën
NEWSFEED Tips & Tools

De coronacrisis bezorgt iedereen hoofdbrekers

Iedereen komt in aanraking met de gevolgen van de coronacrisis en niemand ontkomt aan twijfels over zekerheden in de toekomst. 

Hoe weet je dat de gekozen acties goed zijn?

Het gevaar is dat dromen of angsten worden projecteerd op de toekomst. Antwoorden en oplossingen zijn er wel, maar die kunnen we nog niet ervaren en dat versterkt de onzekerheid.

Hoe kun je ervoor zorgen dat je toch helder blijft denken?

Niemand heeft een glazenbol, maar het proces die zich voor onze ogen ontwikkeld kunnen we wel waarnemen. Wie dit proces in trends doorziet twijfelt minder, het proces kent immers een wetmatigheid die zich steeds weer herhaald (en dat is meetbaar).

Waar haal je de inspiratie vandaan om de problemen op te lossen?

Een stoorzender als de coronacrisis mag dan wel alle bestaande trends in vraag stellen, het proces in trends blijft je wel de antwoorden geven die je zoekt. 

Vind zelf de oplossing die voor jou het best werkt in het boek Trends voor Winnaars behorende tot de drieluik  (Trends, Trendwatching, Wat Werkt).

Categorieën
NEWSFEED Tips & Tools

Wat te doen met minder aantrekkelijke trends?

Vaak worden trends gezien als een positieve ontwikkeling, maar ook een negatieve ontwikkeling kan een trend zijn. Ook minder aantrekkelijke trends voldoen aan de wetmatigheid van het proces in trends en ontwikkelen zich volgens een vast patroon. 

“Negatieve” trends vroegtijdig (h)erkennen kan dus een positief punt zijn van trends gebruiken. Tenslotte wie de “negatieve” toekomst erkent, kan acties ondernemen in het nu om die minder aantrekkelijke toekomst om te buigen naar een meer wenselijke situatie.

NIET DE TRENDS MAAR HET PROCES IN TRENDS TELT

Trends worden gezien als een tijdelijk verschijnsel, maar achter het opvallenste deel zit een veel langer lopend proces. Fons Maenhoudt ontwikkelde een 7 stappen model om dit proces volledig te doorzien en ontdekte daarbij de wetmatigheid in dit dynamisch proces.

De wetmatigheid maakt het proces in trends sector onafhankelijk en het effect van trends op jouw resultaten meetbaar. 

Dankzij het 7 stappen model kan iedereen nu bewust aan het proces in trends deelnemen of gebruiken. Deze ontwikkeling is bijzonder en uniek, omdat het proces in trends antwoord biedt op de meest urgente vraag van onze tijd. Hoe kom ik er achter Wat nog Werkt (voor mij).

De 7 stappen van het trendmodel - © Fons Maenhoudt

Categorieën
NEWSFEED Wake Up

Het is niet toevallig dat de coronacrisis nu komt

Waarheid is een realiteit die geen relegie nodig heeft, die zelden opvalt, maar er altijd is en waar je niet omheen kan. 

Het zijn bepaalde wetmatigheden en tendenzen die het leven op deze planeet bepalen. Als we daar te ver van afwijken, omdat we het proces in trends niet willen erkennen, begaan we vergissingen en maken we fouten. Het is niet toevallig dat een coronavirus alles verstoord. Als je kijkt naar onze globalisering, hoe alles wordt vermarkt, hoe we eindeloos reizen en goederen over en weer slepen over deze planeet, dan is de logische consequentie dat daar een keer een einde aan komt. Dan is het wachten op een geschikte stoorzenders om ruimte te maken voor correcties, een natuurwet.

Een stoorzender heeft onmiddelijk veel impact, de vraag is hoeveel van die correcties zullen blijvend zijn? Ook al zijn de voordelen legio, toch zullen hebzucht, luxe en egoïsme na verloop van tijd de kop weer opsteken, het is dan wachten op de volgende stoorzender voor een nieuwe correctie. We maken continu dezelfde fouten. 

Niet de stoorzenders, maar wel de wetmatigheid in het proces in trends is meetbaar. 

Categorieën
Tips & Tools

Hoe overleef je product of bedrijf een stoorzender?

Een stoorzender (als de Coronacrisis) kan je zien als een negatieve trend. De tijdelijke impact is enorm zowel maatschappelijk, persoonlijk als op productniveau, maar sommige veranderingen zullen blijvend zijn. 

Welke bestaande Macro, Mini en Micro trends, die belangrijk zijn voor je product of bedrijf, worden door deze stoorzender geraakt en hoe? 

 • Worden ze tijdelijk gepauzeerd, versneld of vertraagd?
 • Worden ze afgebroken, gestopt of vervangen door een nieuwe trend?

Welke van deze trends zijn na de verstoring nog relevant voor het succes van je product? 

De antwoorden op deze vragen kun je zelf terugvinden in het proces van de bestaande trends. Het trendmodel toont ons hiervoor vier belangrijke meetpunten die bepalend zijn voor de levensloop van iedere trend.

Hoe krachter de verstoring door de stoorzender, hoe groter de impact op de bestaande trends. Het soort effect van een stoorzender is afhankelijk van de ontwikkelingsfase van iedere trend op het moment van verstoring.

De vier meetpunten die bepalend zijn voor levensloop van iedere trend

Effect van een stoorzender op de vier meetpunten in de levensloop van een trend.

 • Significance test : grote kans dat de trend word afgebroken
 • Tippingpoint: de trend wordt afgeremd of versneld
 • Signal phase: de trend wordt versneld vervangen door een nieuwe trend
 • Culture: de trend komt in een pauzestand of wordt gestopt en verdwijnt
Vind zelf de oplossing die voor jou het best werkt.

De drieluik van Fons Maenhoudt over ‘Trends’ brengt inzicht en visie om stoorzenders als de coronacrisis te overwinnen. 

Deze boeken kunnen uw toekomst positief beïnvloeden. 
Categorieën
Wake Up

Greenwashing terreur van Tesla

De CO2-opslag van bomen moet wijken voor het belang van een elektrische autofabriek als Tesla. Dit lijkt me greenwashing terreur.

Tesla mag toch verder met bomenkap voor fabriek in Duitsland.

Categorieën
Effect

Het succes van de Senseo

In 2001 introduceerde Philips & DE de Senseo, in 2020 neemt Philips (als bedrijf) afscheid van de Senseo.

Waar komt dat succes vandaan?

Wie was er eerst, de kip of het ei? In ons geval de trend van één enkel kopje koffie drinken of de Senseo?

Consumenten (trenddeelnemers) zullen antwoorden: De Senseo heeft onze drinkgewoonte verandert. Als observatie mag deze vaststelling kloppen, de snelle verandering in behoefte verklaart deze niet. 

Als Nederlander waren we gewoon om op vaste tijdstippen samen te eten en drinken, met de opkomst van de ik-cultuur ontstond er een sterke drang naar meerdere kleine hapjes tussendoor. De behoefte om op een eigen gekozen tijdstip koffie te drinken was daardoor reeds sluimerend aanwezig. 

Toen Philips en DE deze trend gebruikten om met de Senseo ons de mogelijkheid te bieden ook één vers bakje koffie te zetten, was succes bijna onvermijdelijk. 

Kortom: Wie het proces in trends doorziet, hoeft niet afhankelijk te blijven van toeval. Wie het proces in trends gebruikt kent de behoeften en weet wat werkt. 

Categorieën
Effect Tips & Tools Wake Up

Inspelen op trends

Welkom op onze blog ‘Trends voor Winnaars’ waar we laten zien dat WINNEN EEN KEUZE IS.

Trends verzamelen is geen kunst. Weet wat werkt, niet alle trends zijn belangrijk.

Op onze blog zullen we korte stukjes posten over het EFFECT van het proces in trends, TIPS over hoe je het proces kunt doorzien en WAKE UP calls over trends die ons verbazen. 

Hoe kunnen trends je helpen om te winnen?

Iedereen wil de nieuwste trends gebruiken als toverstaf, maar weinigen hebben ervaring met toveren. 

Onze missie is personen, bedrijven of organisaties meer trendsvaardig te maken. In het boek ‘Trends voor Winnaars’ vertel Fons Maenhoudt daar alles over.

Categorieën
Tips & Tools

Trenddeskundige

Een expert in het proces in trends

Een trenddeskundige observeert en volgt zowel nieuwe als bestaande trends in hun ontwikkeling (het proces in trends). Trends deskundig benaderen, is doelgericht trendsignalen opsporen in het heden. Dus ook trends die nog in een pril stadium vertoeven en door de meeste mensen nog niet zijn waargenomen of ervaren. Dankzij de wetmatigheid in het proces in trends kan met behulp van de module van Trendsverklaard gericht worden gemeten hoe groot de impakt van iedere specifieke trend is of nog kan worden. Kortom hoe en welke trends de resultaten van een toekomstige actie kunnen beïnvloeden. 

Categorieën
Tips & Tools

Trendwatcher

Wat doet een trendwatcher?

Een trendwatcher (trendforcaster) is iemand die met behulp van de kennis van nu, de succesvolle producten van het volgende seizoen probeert te voorspellen. Gewapend met een moodboard of een trendboek vol met observaties probeert een trendwatchers de tijdsgeest te vangen en door te geven. De informatie mag dan erg inspirerend zijn, het ontbreekt aan concrete meetpunten over hoe en wat exact het succes zal stimuleren.