Categorieën
NEWSFEED Tips & Tools

Hypes in coronatijd, belangrijk of niet?

Wanneer we naar de corronacrisis kijken, kunnen we ons afvragen wat zijn mogelijke blijvers en wat zijn tijdelijke hypes?

Investering in een hype kan erg aantrekkelijk lijken, maar kan er ook voor zorgen dat je juist financieel nog sneller leeg loopt. Hypes hebben immers de eigenschap héél snel de kop op te steken, maar even zo snel weer te verdwijnen (Denk daarbij maar aan de wereldwijde WC-papier hype tijdens de eerste dagen van de coronacrisis.). Investeringen kunnen dan dikwijls niet tijdig worden terugverdient.

Wanneer kies je voor een hype?

Hypes zijn enkel interessant voor bedrijven die al over alle ‘integredienten’ beschikken, zonder dat ze daar veel extra inspanningen voor hoeven te doen (lees investeringen voor nodig zijn).

Voorbeelden : 
 • Sticker bedrijven met een eigen webshop konden direct na het uitbreken van de coronacrisis eenvoudig en snel posters, tape en stickers met prints voor de anderhalve meter economie (1m5 afstand) aanbieden. 
 • Voor transparante zeilen en plexi verwerkende bedrijven was het net zo, ook zij konden met een paar kleine ingrepen direct deze nieuwe ‘tijdelijke’ markt van kuchschermen voorzien, zonder dat daar belangrijke investeringen voor nodig waren. 
 • Heb je een bedrijf in karton verpakking of die marketing displays maakt. Dan is het maar een kleine stap om kartonnen wegwerp kuchschermen te maken. Al dan niet met een logoprint of boodschap. 
 • Voor een zelfstandig constructiebedrijf is het maar een kleine stap om preventieschermen, kuchframes en desinfectiezuilen op maat te leveren. 
 • Heb je een leegstaand winkelpand, begin dan alleen een pop-up store met bijvoorbeeld mondkapjes en desinfectiezuilen als je reeds voor de coronacrisis beschikte over de juiste inkoopkanalen. Hou de voorraad laag en maak goede afspraken met leveranciers over een snelle opbouw of afbouw van vervolgleveringen/voorraad. 

Van een hype moet je gebruikmaken als het kan, maar investeren in een hype is voor de meeste bedrijven zonde van de inspanning en het geld. Een hype is niet blijvend en verdwijnt altijd plots. Wie groot investeert in een hype, blijft bijna altijd achter met de gemaakte kosten, zonder vooruitzicht op een normale terugverdientijd.

‘Trends voor Winnaars’ – © 2020 Fons Maenhoudt

Categorieën
NEWSFEED Tips & Tools

Het verschil tussen besparen en overleven

Besparen in crisistijd

De coronacrisis raakt ons allen, maar de ene meer dan de ander. Wees creatief, snoei in de kosten en bespaar maximaal, het zijn de gebruikelijke methodes in crisistijd. Maar overleef je bedrijf daarmee in coronatijd?

Overleven in Coronatijd

De creatieve acties zijn uitgeput en de gebruikelijke kaasschaafmethode leveren onvoldoende op, wat nu? 

Wat kun je nog meer doen om te overleven? 

Snoeien in de kosten en besparen waar het kan, is voor velen de enige kans om te overleven. De coronacrisis mag dan een ramp zijn, maak de economische pijn niet groter maar kleiner. Niks is onverstandiger dan zomaar te snoeien. Want snoeien is een vak, iedere tuinman weet wie verkeerd snoeit krijgt geen bloemen, maar veel scheuten of in het ergste geval een dode plant. 

Geld en tijd om nieuwe markten te zoeken/ontwikkelen is er voor velen niet

Denk erom ondernemen is ook een vak. Trends zijn voor een ondernemer, wat de knoppen zijn voor een tuinman. Richt uw aandacht op de bestaande trends, want nieuwe trends zorgen niet direct voor omzet.

Voorbeeld: Bestaande trends als wellness en een fysieke beleving zullen door de coronacrisis zeker niet verdwijnen. In tegendeel gezondheid en hygiëne hebben nu alle aandacht. Voor velen is de verre vakantie uitgesteld, maar een wellness reis kan ons ook die beleving bezorgen die we zoeken. En daar kunnen nagelstylisten, kappers, zonnecentra, sauna’s, sportscholen, eventbranche, horeca en restaurants van gebruik maken door samen te werken en zo hun aanbod uit te breiden met maximale beleving voor hun klanten. Denk bijvoorbeeld aan een georganiseerde wellness reis door eigen stad of land, waarbij de klant kan kiezen uit verschillende thema’s.  

De winnaars van morgen, zijn de trend gebruikers van gisteren.

Gebruik bestaande trends om gericht te snoeien. Zo kun je straks weer bloeien zodra het kan.

Laat je niet misleiden door charlatans. Het volgen, negeren of ontkennen van trends is inderdaad niet altijd even verstandig. Bestaande trends vertalen naar … (een nieuwe tijd) al evenmin. Maar wie dacht dat bestaande trends na de coronacrisis waardeloos zijn, laat veel kansen liggen. 

Gebruik het proces in trends om op de juiste wijze te handelen ook in deze onzekere coronatijd.

‘Trends voor Winnaars’ – © 2020 Fons Maenhoudt

Categorieën
NEWSFEED Tips & Tools

Zonder wetmatigheid geen toekomst

Onze hoop (of angst) dat de wereld door de coronacrisis definitief zal veranderen, hangt meer af van de ontwikkeld van het virus, dan van wat we wenselijk vinden.

 • Wordt er op korte termijn een medicijn of een vacin gevonden tegen het coronavirus, dan kunnen we spreken van een tijdelijke verstoring (stoorzender*). Niet alle aangerichte schade is herstelbaar, maar onderschat de menselijke veerkracht niet. Uiteindelijk zal onze maatschappij zich grotendeels herstellen volgens het oude patroon.
 • Wat als het virus zich niet laat bedwingen en voor langere tijd in een agressieve(re) vorm onder ons blijft? Dan kunnen we spreken van een creatieve distructor. Eén enkele innovatie (of creatieve distructor) is voldoende om ruimte te maken voor een maatschappelijk revolutie (of nieuwe Macro Trend). 

* Wat een stoorzender betekent voor de toekomst van actuele trends hebben we al eerder besproken in deze blog.

Wanneer we een beeld schetsen van de toekomst na de corona, ontstaat al snel de neiging om de eigen dromen of angsten voorrang te geven en deze te projecteren op de toekomst. Dit maakt ons blind voor de werkelijke veranderingen, want geen enkele projectie zal de werkelijkheid straks benaderen. 

Hoe die nieuwe toekomst (Macro trend) eruit zal zien, dat zullen we pas weten nadat het ons is overkomen. Laten we geen plaatjes (van nu) projecteren op de toekomst, maar beter leren kijken naar de wetmatigheid in het proces van verandering (trends), dan ontdekken we vanzelf de route(s) die belangrijk genoeg zijn voor ons om gezond en wel uit deze crisis te komen. 

‘Trends voor Winnaars’ –  © 2020 Fons Maenhoudt

Categorieën
NEWSFEED Tips & Tools

Post-corona tijdperk

Hoe trendsvaardig ben je in het Post-corona tijdperk?

Op een inhaalslag hoeven veel bedrijven niet te rekenen, compenseren voor het niet consumeren tijdens de coronatijd wordt een lastig verhaal. 

Zelfs al gaan we straks weer met veel enthousiasme naar het restaurant, kroeg of op vakantie, we kunnen niet nog veel meer eten of drinken. We kunnen maar één steak per keer eten en niet in 10 hotelbedden gelijktijdig overnachten. Het inhaaleffect zal beperkt blijven voor de meeste ondernemers/bedrijven. 

Het coronaverlies proberen te compenseren is verspilling van tijd. Besteed liever energie aan toekomstbestendige aanpassingen. Tijdelijke maatregelen zijn goed voor de zichtbaarheid en het vertrouwen, maar zijn onvoldoende om een postitieve toekomstverwachting waar te maken. Zorg voor meer wendbaarheid naar de toekomst, zorg voor coronabestendige producten in uw toekomstige productprotfolio. Inscourcing en reshoring kan ervoor zorgen dat je de gevolgen van een crisis in de toekomst beter zelf kunt beheersen. 

Iedere stoorzender (coronavirus) is anders, en dus ook de crisis en de verschuivende verhoudingen die eruit volgen. Welke trends worden groter of kleiner? En welke nieuwkomers maken een kans?

Een stoorzender verstoort dan wel het effect van trends, maar het procesverloop wordt er nauwelijks door aangetast, hoogstens vertraagd of versneld. Dankzij de wetmatigheid in het proces in trends kunnen we de ontwikkeling die belangrijk zijn voor een nieuwe stabiele situatie vooraf schetsen, meten en opzoeken.

Hoe meer trendvaardig een organisatie is, hoe crisis bestendiger die wordt. 

De drieluik over ‘Trends’ van Fons Maenhoudt bevat alle nodige informatie om een stoorzender, zoals de coronacrisis, te overwinnen. 

Categorieën
NEWSFEED Tips & Tools

Iedere stoorzender zorgt voor een schokgolf in de maatschappij

Het lijkt misschien gek, maar stoorzenders kunnen we niet voorkomen, nog voorspellen. 

Onzekerheid verdwijnt waar men inzicht krijgt

Dat is wat de wetmatigheid in het proces in trends doet. Om een stoorzender te overleven is het belangrijk dat bedrijven en organisaties het proces in trends doorzien.

Trends volgen is een keuze, trends gebruiken ook

Doe je dat niet dan bepalen anderen voor jou hoe de toekomst van jouw bedrijf of organisatie er straks uitziet. Hoe trendsvaardiger men is hoe beter men de uitdagingen van nu, met oplossingen voor morgen, de toekomst veilig kan stellen. 

Als je weet dat het proces in trends goed te volgen is, kun je je erop voorbereiden.

Niet alleen bij nieuwe producten zijn trends belangrijk, ook voor bestaande producten zijn trends nog steeds bruikbaar.

Verspil geen onnodige energie

Wees selectief: Om trends te kunnen gebruiken ter ondersteuning van je toekomst, is het belangrijk om te weten wat (nog) werkt.

Het zelf willen realiseren van vernieuwing kan moeilijk zijn. Niet iedereen is gemaakt om grenzen te verleggen. Toch heeft iedereen zijn plaats in het proces van trends. Het resultaat van dit proces verloopt een vast patroon die zich steeds weer herhaald, in welke sector je dit ook onderzoekt. 

In een snel veranderende samenleving worden de trends van gisteren al vlug overbodig, terwijl de wetmatigheid in het proces in trends overal toepasbaar blijft. 

Weten Wat Werkt?

Categorieën
NEWSFEED Tips & Tools

Moeten we de coronacrisis als een hype benaderen?

Het effect van een Hype

Stoorzenders groeien veelal snel uit tot een hype (kortstondige extreem hoge maatschappelijke interesse) en bij een negatieve trend (als coronacrisis) kunnen ze veel angst, paniek en schade veroorzaken. 

Bedrijven of personen die een hype of rage gebruiken, mogen dan wel veel bekendheid bereiken op korte termijn, trendy worden ze er zelden van op lange termijn. Hypes uit het verleden laat zien dat voornamelijk de gematigde (bestaande) trends het succes op lange termijn bepalen.

Meten is weten

De beste manier om de coronacrisis te lijf te gaan is eerst de trends goed in kaart te brengen die vooraf aan de stoorzender voor jou business belangrijk waren (dat kan heel snel dankzij de trendmining methode). Het eerste wat we daarna willen weten is: Wat is de toekomst van die trends voor en na de verstoring (de coronacrisis). Dit kunnen we bepalen met behulp van de meetpunten uit het proces in trends. Zo kom je er snel achter waar tijd- en budgetbesparing zinvol zijn. En welke nieuwe ideeën kansrijk zijn.  

Op zoek naar nieuwe wegen die werken? 

Het boek ‘Trends voor Winnaars’ zal je helpen om een nieuwe trendy formule samen te stellen, te realiseren en te behouden. 

Categorieën
Effect NEWSFEED Wake Up

Het tijdperk van instant gratification wankelt

Trends kunnen zorgen dat mensen elkaar omarmen en ondersteunen om hoopvol samen te werken richting een gewenste toekomst. 

Met supersnelle feedback lussen en de ’trial en error’ methode overgewaaid uit Silicon Valley zijn we de afgelopen jaren steeds maar korter en korter op de bal gaan spelen. En dat voelde goed, want het reduceerde ons gevoel van onzekerheid. Alleen de korte termijn resultaten waren nog belangrijk. Instant gratification werd zowat de norm voor alles. Gevolg: We leerden steeds minder goed omgaan met ‘dode tijd’ (vertraging in processen) en hadden nog nauwelijks oog voor de meerwaarde van feedforward regellussen (Feedforward systemen zijn vooral geschikt voor situaties waar men schade wilt voorkomen).

Inzicht, visie en langere termijn denken, eigenschappen die voornamelijk toebehoren aan feedforward processen werden afgedaan als veroudert en achterhaalt. 

Het tij lijkt te keren, willen we verstoringen als de coronacrisis overleven dan zijn feedback en de ’trial en error’ methode minder geschikt dan feedforward.

Het proces in trends is het feedforeward regelsysteem die ons de (uit)weg toont naar morgen.

De drieluik van Fons Maenhoudt over ‘Trends’ vertelt u alles over het gebruik van het feedforward regelsysteem trends.

Alleen al door deze boeken te lezen zult u worden geïnspireerd. 

Categorieën
NEWSFEED Tips & Tools

Hoe overleef ik met mijn bedrijf de coronacrisis?

Door een stoorzender worden de kaarten opnieuw geschut. Hoe relevant zijn bestaande trends straks nog en hoe groot is de kans op nieuwkomers? 

Niemand kan een stoorzender als het coronavirus voorspellen. Maar het proces in trends kan ons behulpzaam zijn om het effect van deze stoorzender te minimaliseren zodat we de draad snel weer kunnen oppakken. 

Vaak genoeg komt men achteraf tot de conclusie dat de impact van sommige trends op de toekomst over- of onderschat werd. Enkel door de trend life-time goed in kaart te brengen, plus rekening te houden met mogelijke stoorzenders tijdens het doorlopen van de verschillende stappen in de trendcirkel, kan een betrouwbaar beeld worden gevormd. Pas dan kan de informatie omgezet worden in een gedegen visie die bruikbare proporties aanneemt. 

Houdbaarheid van trends

De volgende informatie is nodig om de houdbaarheid van een trend te bepalen. Zonder bijhorende informatie heb je weinig aan een trendopsomming, tenzij je een trenddeskundige bent en deze zelf weet te bepalen. 

 • Trendsoort – Macro, Mini of Micro trend
 • De actieve trendgroep bij het waarnemen – Is de trend waargenomen bij de volgers, watchers, setters of laatkomers (+ datum van waarneming)?
 • De trendtemperatuur van de sector – Wat is de gemiddelde levenscyclus van trends uit het verleden binnen deze sector?
 • De trendhartslag – Praten we hier over een trend dicht bij de producent of dicht bij de consument?
 • Gevaar van ‘bekende’ stoorzenders – Wat zou de verdere levenscyclus van de besproken trend kunnen doen afwijken van de verwachtingen?

Misvatting: Lineaire extrapolaties van ontwikkelingen uit het verleden zijn indicators voor de toekomst.

Boekhouders, wiskundigen en spreadsheet-specialisten worden dikwijls verleid tot het lineair extrapoleren van het verleden. Door middel van prachtige cijfers en grafieken vormen ze een denkbeeldige toekomst. Maar cijfers en ontwikkelingen die geëxtrapoleerd worden naar de toekomst schetsen een perspectief zonder rekening te houden met fysieke grenzen, maatschappelijke veranderingen, nieuwe technologieën, of natuurverschijnselen die plots als stoorzender kunnen optreden (zoals nu recent is gebeurt door de coronavirus). Een gedegen toekomstperspectief kan alleen worden bepaald door trendinzicht, want trends laten zich niet vatten in lineaire extrapolaties uit het verleden. 

(Uit het boek ‘Trends in Toekomst’ – 2009)

Hoe overleef je product of bedrijf een stoorzender ? 

Vind zelf de oplossing die voor jou het best werkt.

De drieluik van Fons Maenhoudt over ‘Trends’ brengt inzicht en visie om stoorzenders als de coronacrisis te overwinnen. 

Deze boeken kunnen uw toekomst positief beïnvloeden. 
Categorieën
NEWSFEED Wake Up

Het is niet toevallig dat de coronacrisis nu komt

Waarheid is een realiteit die geen relegie nodig heeft, die zelden opvalt, maar er altijd is en waar je niet omheen kan. 

Het zijn bepaalde wetmatigheden en tendenzen die het leven op deze planeet bepalen. Als we daar te ver van afwijken, omdat we het proces in trends niet willen erkennen, begaan we vergissingen en maken we fouten. Het is niet toevallig dat een coronavirus alles verstoord. Als je kijkt naar onze globalisering, hoe alles wordt vermarkt, hoe we eindeloos reizen en goederen over en weer slepen over deze planeet, dan is de logische consequentie dat daar een keer een einde aan komt. Dan is het wachten op een geschikte stoorzenders om ruimte te maken voor correcties, een natuurwet.

Een stoorzender heeft onmiddelijk veel impact, de vraag is hoeveel van die correcties zullen blijvend zijn? Ook al zijn de voordelen legio, toch zullen hebzucht, luxe en egoïsme na verloop van tijd de kop weer opsteken, het is dan wachten op de volgende stoorzender voor een nieuwe correctie. We maken continu dezelfde fouten. 

Niet de stoorzenders, maar wel de wetmatigheid in het proces in trends is meetbaar.