Categorieën
NEWSFEED Tips & Tools

Iedere stoorzender zorgt voor een schokgolf in de maatschappij

Het lijkt misschien gek, maar stoorzenders kunnen we niet voorkomen, nog voorspellen. 

Onzekerheid verdwijnt waar men inzicht krijgt

Dat is wat de wetmatigheid in het proces in trends doet. Om een stoorzender te overleven is het belangrijk dat bedrijven en organisaties het proces in trends doorzien.

Trends volgen is een keuze, trends gebruiken ook

Doe je dat niet dan bepalen anderen voor jou hoe de toekomst van jouw bedrijf of organisatie er straks uitziet. Hoe trendsvaardiger men is hoe beter men de uitdagingen van nu, met oplossingen voor morgen, de toekomst veilig kan stellen. 

Als je weet dat het proces in trends goed te volgen is, kun je je erop voorbereiden.

Niet alleen bij nieuwe producten zijn trends belangrijk, ook voor bestaande producten zijn trends nog steeds bruikbaar.

Verspil geen onnodige energie

Wees selectief: Om trends te kunnen gebruiken ter ondersteuning van je toekomst, is het belangrijk om te weten wat (nog) werkt.

Het zelf willen realiseren van vernieuwing kan moeilijk zijn. Niet iedereen is gemaakt om grenzen te verleggen. Toch heeft iedereen zijn plaats in het proces van trends. Het resultaat van dit proces verloopt een vast patroon die zich steeds weer herhaald, in welke sector je dit ook onderzoekt. 

In een snel veranderende samenleving worden de trends van gisteren al vlug overbodig, terwijl de wetmatigheid in het proces in trends overal toepasbaar blijft. 

Weten Wat Werkt?

Categorieën
NEWSFEED Tips & Tools

Moeten we de coronacrisis als een hype benaderen?

Het effect van een Hype

Stoorzenders groeien veelal snel uit tot een hype (kortstondige extreem hoge maatschappelijke interesse) en bij een negatieve trend (als coronacrisis) kunnen ze veel angst, paniek en schade veroorzaken. 

Bedrijven of personen die een hype of rage gebruiken, mogen dan wel veel bekendheid bereiken op korte termijn, trendy worden ze er zelden van op lange termijn. Hypes uit het verleden laat zien dat voornamelijk de gematigde (bestaande) trends het succes op lange termijn bepalen.

Meten is weten

De beste manier om de coronacrisis te lijf te gaan is eerst de trends goed in kaart te brengen die vooraf aan de stoorzender voor jou business belangrijk waren (dat kan heel snel dankzij de trendmining methode). Het eerste wat we daarna willen weten is: Wat is de toekomst van die trends voor en na de verstoring (de coronacrisis). Dit kunnen we bepalen met behulp van de meetpunten uit het proces in trends. Zo kom je er snel achter waar tijd- en budgetbesparing zinvol zijn. En welke nieuwe ideeën kansrijk zijn.  

Op zoek naar nieuwe wegen die werken? 

Het boek ‘Trends voor Winnaars’ zal je helpen om een nieuwe trendy formule samen te stellen, te realiseren en te behouden.