Trendsverklaard

Trendsverklaard heeft als missie personen, bedrijven en organisaties meer trendsvaardig te maken. 

Fons Maenhoudt doet als onafhankelijk lange termijn denker al sinds 1998 onderzoek naar trends en trendwatching.

 • In 2003 schreef hij het boek “Trends Herkennen, Begrijpen, Gebruiken, Creëren”
 • in 2009 volgde het boek “Trends in de Toekomst – Trendwatching kan je leren”
 • om in 2020 het kennisgebied af te sluiten met het boek “Trends voor Winnaars”. 

Lees hier alles over het proces in trends

Fons Maenhoudt, zelf gefascineerd door trends, volgde jarenlang trendbewegingen binnen allerhande maatschappelijke groepen; daarbij mag je denken aan landen, culturen, bedrijven, producten, beroepen, leeftijden, opleidingen, kunstrichtingen etc. Als ingenieur en creatieve geest werkte Fons Maenhoudt mee aan innovaties binnen verschillende branches, zowel voor kleine als grote internationale bedrijven. Dit alles verweven met zijn kennis van hedendaagse en toegepaste kunst, maakt zijn blik zeldzaam breed en gelijktijdig uiterst diep.

Met zijn onderzoek heeft Fons Maenhoudt diverse eigenschappen van trends verklaard en begrippen toegelicht. Daar vallen onder:

 • Het verschil tussen een trend en een trendy product.
 • Het onderscheid tussen trends op maatschappelijk, persoonlijk of product niveau.
 • Trends als definitie van een maatschappelijk proces van verandering.
 • Hoe trends zich sector onafhankelijk ontwikkelen en vermenigvuldigen.
 • De ontwikkeling van het 7 stappen model om het proces in trends te begrijpen.
 • Het verschil tussen mode, hypes en rages.
 • Trendswatching kan iedereen (leren).
 • De trendmining methode.
 • De wetmatigheid van het proces in trends.
 • Het proces in trends als forcecast / prognose van de toekomst.
 • Het belang van trends voor zowel gebruikers als deelnemers.
 • Hoe trends op een natuurlijke wijze overtuigen en stimuleren tot deelname.
 • De maatschappelijke impact van trends en het effect op trenddeelnemers
 • Hoe creëert je een trendy product, persoon, bedrijf of merk?

Al deze informatie was de voedingsbodem voor het tot stand komen van zijn drie boeken.