Categorieën
NEWSFEED Tips & Tools

Wat te doen met minder aantrekkelijke trends?

Vaak worden trends gezien als een positieve ontwikkeling, maar ook een negatieve ontwikkeling kan een trend zijn. Ook minder aantrekkelijke trends voldoen aan de wetmatigheid van het proces in trends en ontwikkelen zich volgens een vast patroon. 

“Negatieve” trends vroegtijdig (h)erkennen kan dus een positief punt zijn van trends gebruiken. Tenslotte wie de “negatieve” toekomst erkent, kan acties ondernemen in het nu om die minder aantrekkelijke toekomst om te buigen naar een meer wenselijke situatie.

NIET DE TRENDS MAAR HET PROCES IN TRENDS TELT

Trends worden gezien als een tijdelijk verschijnsel, maar achter het opvallenste deel zit een veel langer lopend proces. Fons Maenhoudt ontwikkelde een 7 stappen model om dit proces volledig te doorzien en ontdekte daarbij de wetmatigheid in dit dynamisch proces.

De wetmatigheid maakt het proces in trends sector onafhankelijk en het effect van trends op jouw resultaten meetbaar. 

Dankzij het 7 stappen model kan iedereen nu bewust aan het proces in trends deelnemen of gebruiken. Deze ontwikkeling is bijzonder en uniek, omdat het proces in trends antwoord biedt op de meest urgente vraag van onze tijd. Hoe kom ik er achter Wat nog Werkt (voor mij).

De 7 stappen van het trendmodel - © Fons Maenhoudt

Categorieën
Tips & Tools

Hoe overleef je product of bedrijf een stoorzender?

Een stoorzender (als de Coronacrisis) kan je zien als een negatieve trend. De tijdelijke impact is enorm zowel maatschappelijk, persoonlijk als op productniveau, maar sommige veranderingen zullen blijvend zijn. 

Welke bestaande Macro, Mini en Micro trends, die belangrijk zijn voor je product of bedrijf, worden door deze stoorzender geraakt en hoe? 

  • Worden ze tijdelijk gepauzeerd, versneld of vertraagd?
  • Worden ze afgebroken, gestopt of vervangen door een nieuwe trend?

Welke van deze trends zijn na de verstoring nog relevant voor het succes van je product? 

De antwoorden op deze vragen kun je zelf terugvinden in het proces van de bestaande trends. Het trendmodel toont ons hiervoor vier belangrijke meetpunten die bepalend zijn voor de levensloop van iedere trend.

Hoe krachter de verstoring door de stoorzender, hoe groter de impact op de bestaande trends. Het soort effect van een stoorzender is afhankelijk van de ontwikkelingsfase van iedere trend op het moment van verstoring.

De vier meetpunten die bepalend zijn voor levensloop van iedere trend

Effect van een stoorzender op de vier meetpunten in de levensloop van een trend.

  • Significance test : grote kans dat de trend word afgebroken
  • Tippingpoint: de trend wordt afgeremd of versneld
  • Signal phase: de trend wordt versneld vervangen door een nieuwe trend
  • Culture: de trend komt in een pauzestand of wordt gestopt en verdwijnt
Vind zelf de oplossing die voor jou het best werkt.

De drieluik van Fons Maenhoudt over ‘Trends’ brengt inzicht en visie om stoorzenders als de coronacrisis te overwinnen. 

Deze boeken kunnen uw toekomst positief beïnvloeden. 
Categorieën
Effect Tips & Tools Wake Up

Inspelen op trends

Welkom op onze blog ‘Trends voor Winnaars’ waar we laten zien dat WINNEN EEN KEUZE IS.

Trends verzamelen is geen kunst. Weet wat werkt, niet alle trends zijn belangrijk.

Op onze blog zullen we korte stukjes posten over het EFFECT van het proces in trends, TIPS over hoe je het proces kunt doorzien en WAKE UP calls over trends die ons verbazen. 

Hoe kunnen trends je helpen om te winnen?

Iedereen wil de nieuwste trends gebruiken als toverstaf, maar weinigen hebben ervaring met toveren. 

Onze missie is personen, bedrijven of organisaties meer trendsvaardig te maken. In het boek ‘Trends voor Winnaars’ vertel Fons Maenhoudt daar alles over.

Categorieën
Tips & Tools

Futuroloog

Toekomstonderzoek of futurologie wat is dat?

Een futuroloog (futuris) is iemand die met behulp van de kennis van nu, een beeld probeert te schetsen (lees: voorspellen) voor een specifieke periode in de toekomst (bijvoorbeeld: 2050). Veelal deskundig onderbouwt met voorspelbare storingsfactoren en uitgewerkt in levendige senario’s. Jammer genoeg zijn de storingsfactoren van de toekomst zelden deze welke we nu voor mogelijk aannemen.

Categorieën
Tips & Tools

Trendwatcher

Wat doet een trendwatcher?

Een trendwatcher (trendforcaster) is iemand die met behulp van de kennis van nu, de succesvolle producten van het volgende seizoen probeert te voorspellen. Gewapend met een moodboard of een trendboek vol met observaties probeert een trendwatchers de tijdsgeest te vangen en door te geven. De informatie mag dan erg inspirerend zijn, het ontbreekt aan concrete meetpunten over hoe en wat exact het succes zal stimuleren.

Categorieën
Tips & Tools

Trenddeskundige

Een expert in het proces in trends

Een trenddeskundige observeert en volgt zowel nieuwe als bestaande trends in hun ontwikkeling (het proces in trends). Trends deskundig benaderen, is doelgericht trendsignalen opsporen in het heden. Dus ook trends die nog in een pril stadium vertoeven en door de meeste mensen nog niet zijn waargenomen of ervaren. Dankzij de wetmatigheid in het proces in trends kan met behulp van de module van Trendsverklaard gericht worden gemeten hoe groot de impakt van iedere specifieke trend is of nog kan worden. Kortom hoe en welke trends de resultaten van een toekomstige actie kunnen beïnvloeden.