Categorieën
NEWSFEED Tips & Tools

Moeten we de coronacrisis als een hype benaderen?

Het effect van een Hype

Stoorzenders groeien veelal snel uit tot een hype (kortstondige extreem hoge maatschappelijke interesse) en bij een negatieve trend (als coronacrisis) kunnen ze veel angst, paniek en schade veroorzaken. 

Bedrijven of personen die een hype of rage gebruiken, mogen dan wel veel bekendheid bereiken op korte termijn, trendy worden ze er zelden van op lange termijn. Hypes uit het verleden laat zien dat voornamelijk de gematigde (bestaande) trends het succes op lange termijn bepalen.

Meten is weten

De beste manier om de coronacrisis te lijf te gaan is eerst de trends goed in kaart te brengen die vooraf aan de stoorzender voor jou business belangrijk waren (dat kan heel snel dankzij de trendmining methode). Het eerste wat we daarna willen weten is: Wat is de toekomst van die trends voor en na de verstoring (de coronacrisis). Dit kunnen we bepalen met behulp van de meetpunten uit het proces in trends. Zo kom je er snel achter waar tijd- en budgetbesparing zinvol zijn. En welke nieuwe ideeën kansrijk zijn.  

Op zoek naar nieuwe wegen die werken? 

Het boek ‘Trends voor Winnaars’ zal je helpen om een nieuwe trendy formule samen te stellen, te realiseren en te behouden.